SIRA har tagit fram en egen antologi om interaktiv forskning. Titeln är "Gemensamt kunskapande — den interaktiva forskningens praktik".

Titel:

Gemensamt kunskapande — den interaktiva forskningens praktik

 

Redaktörer:

Bengt Johannisson
Ewa Gunnarsson
Torbjörn Stjernberg

 

Förlag:

Acta Wexionensia

 

Utgivningsår:

2008

Bakgrund till antologin

Under senare år har flera konferenser arrangerats där interaktiv forskning diskuterats, bland annat av ALI, Växjö universitet och vid nordiska ämneskonferenser i företagsekonomi. I samband med Nordiska företagsekonomiska konferensen i Århus väckte Bengt Johannisson frågan om inte det är dags att samla de erfarenheter vi har av interaktiv forskning i en bok, på svenska, som vänder sig både till forskare, doktorander och studenter, och gärna även till exempelvis konsulter, ombudsmän, utredare och andra praktiker som ser sig som aktiva deltagare i samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling. Bokens bidrag omfattar såväl principiella/konceptuella resonemang som konkreta tillämpningar.

Som ett nätverk av företrädesvis aktiva akademiker är det viktigt att SIRA syns med sitt namn på publikationer. Dessutom besitter vi kunskap som är och kommer att bli diskuterad. En undersökning koordinerad av Caroline Wigren vid Högskolan i Jönköping indikerar nämligen att den tredje uppgiften inte löses särskilt väl av forskare och lärare vid svenska högskolor och universitet. En orsak kan vara brist på arbetsmetoder och här skulle en skrift från SIRA kunna vara viktig, kanske rentav nödvändig.

Beställ antologin

Antologin kan beställas från Linnéuniversitetet via Kerstin Brodén.
E-post: kerstin.broden@lnu.se
Telefon: 0470-70 82 67
Kom ihåg att uppge om du är medlem i SIRA för att få rätt pris.

Pris

SIRA-medlemmar: 80 kr + moms och porto (för en bok ca 130 kr)
Icke medlemmar: 160 kr + moms och porto (för en bok ca 214 kr)