Reportage

 • Månadens forskarintervju Andreas Fejes

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Fejes som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet.
 • Flera olika utbildningar på Brinellgymnasiet

  På Brinellgymnasiet i Nässjö satsar man inte bara på gymnasieutbildningar. Här utbildas även vuxna till ban-, el och signaltekniker.
 • "Profilpasset - en viktig byggsten i det livslånga lärandet

  Validering handlar om att hitta verktyg för att synliggöra och ge erkännande åt människors faktiska kompetens och ofta förs diskussionen om hur man bättre ska ta tillvara på människors informella kompetens. I Tyskland har man gjort ett försök att närma sig problemet genom sitt så kallade "ProfilPASS", ett nationellt verktyg för att samla såväl formella som informella kompetenser i en personlig profil.
 • Livslångt lärande och validering av vuxnas kunskap

  Det livslånga lärandet är en viktig fråga i dagens politiska debatt. I ett kunskapsbaserat samhälle med en arbetsmarknad som ständigt förändras både krävs och efterfrågas möjligheter till att lära om och lära nytt. Validering av vuxnas kunskap är ett sätt att försöka ta tillvara de kunskaper och kompetenser som inte finns formellt dokumenterade.
 • Nässjö satsar på järnvägsteknik

  Den nya järnvägsutbildningen vid Brinellgymnasiet i Nässjö, poupulärt kallad "Aktiestinens Rallarskola" invigdes fredagen den 20 april i närvaro av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, SJ och Infranords ordförande Jan Sundling, Landshövding Minoo Aktharzand och den store donatorn Lennart "Aktiestinsen" Israelsson.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20