Reportage

 • Kvalitet i interaktiv forskning

  Den 4-5 juni höll SIRA en nationell workshop om interaktiv forskning på Malmö högskola. Det blev många spännande diskussioner om både innehåll och tillvägagångssätt i studierna som presenterades.
 • Utvecklingskraft - tillsammans så mycket bättre

  Den 9-10 maj kunde personer inom Hälso- och Sjukvården delta på konferensen Utvecklingskraft under två inspirerande dagar. Temat för årets konferens var "Tillsammans — så mycket bättre!" och många påpekade att den största potentialen fanns i samarbetet med patienterna.
 • Kunskapssamhället - en illusion?

  Den 30 maj till den 1 juni anordnade Högskoleverket och Göteborgs universitet konferensen Kunskapssamhället - en illusion?
 • Logkomp - ett projekt för att höja kompetensen hos medarbetarna

  Det råder brist på kvalificerade industriarbetare och tekniker och många företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens utifrån. Ett sätt att försöka tillgodose kompetensbehovet är att utbilda den befintliga personalen — något man vill göra genom utbildningssatsningen Logkomp. 

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20