Reportage

 • Kvalitet i vuxenutbildning

  Encell kommer under 2014 att genomföra en studie som kan ligga till grund för en fortsatt utveckling inom kommunernas vuxenutbildning.
 • Månadens forskarintervju Karin Rönnerman

  I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Rönnerman, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligger inom fältet aktionsforskning och hon intresserar sig särskilt för lärares professionella lärande.
 • Erasmus+ drar igång

  Den 1 januari 2014 gick startskottet för Erasmus+ som är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Det nya utbildningsprogrammet kommer att pågå under perioden 2014-2020.
 • Livets lärkontexter

  De sammanhang vi deltar i formar vad vi lär oss och hur detta sker. Dessutom sker detta lärande på olika sätt under olika livsfaser menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.
 • Sagor om mormor

  Ett stipendium till en studie om berättelsens betydelse gav utrymme för ett praktiskt utforskande av en personlig berättarröst. Resultatet blev en annorlunda hembygdsbok.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20