Förväntningar och motiv för behörighetsgivande utbildningar – lärare skiljer sig från andra intressenter

Martin Stigmar är universitetslektor och docent i pedagogik vid Malmö universitet. Han har i flera studier tittat på vad olika intressenter har för motiv och förväntningar på behörighetsgivande utbildningar.

– Tittar man på utfallet så finns det några olika ingångar. Det är lite skillnader mellan studenter, universitetsdirektörer och regering, de tre har en ingång, medan universitetslärare avviker litegrann, säger han.

Det har visat sig att lärarna har ett mer individuellt intresse av att utvecklas som lärare, medan övriga tänker på institutionell nivå, att hela lärosätet ska bli bättre på att förmedla kunskapen.

– Litegrann krockar det i och med att de har något avvikande uppfattningar, lärarna relativt de andra tre, när det gäller motiv och ideologi kring behörighetsgivande utbildningar.

Martin Stigmar menar att det gäller för den som arrangerar utbildningen att tänka på för vem man gör olika insatser. Är tanken främst att stötta individuella lärare eller att stötta hela lärosätet? Det kan påverka vid allt från val av examinationsform till användning av teknisk utrustning, universitetsledningen måste se till att få med alla grupper på tåget.

– Det är inte säkert att lärarna vill beskära sin akademiska frihet.

De har i en ytterligare studie använt sig av samma fyra grupper, studenter, universitetsdirektörer, regering och universitetslärare, för att se om det finns olikheter i vad man förväntar sig från innehållet i de behörighetsgivande kurserna. Resultaten är inte helt färdiga än.

– Lite preliminärt ser vi att det verkar som att lärarna gärna vill ha en praktisk träning i kurserna, en tillämpning av hur man kan agera som lärare i undervisningssituationer. Medan kurserna så som de är nu ofta är mer teoretiskt inriktade.

I en annan studie som Martin Stigmar påbörjat ska de försöka hitta någon gemensam kärna för handledning i olika yrkesgrupper. Det kan handla om läkare, poliser, lärare eller sjuksköterskor, där en redan yrkesverksam ska handleda en blivande kollega under dennes utbildning.

– Till exempel skulle det kunna vara att oavsett vilket yrke så finns det ofta en spänning mellan teori och praktik, hur hanterar man det?

Martin Stigmar

Fler intervjuer från Malmö universitet:

Malin Ideland om projektet Utbildnings AB.

Lisbeth Amhag om vikten av webinarier på distansutbildningar.

 

2018-02-05