Rekordmånga ansökningar och stort intresse för korta kurser

Yrkeshögskolan kan summera 2020 med fina siffror. Sedan tidigare planerade satsningar på korta YH-utbildningar passade väl in i de extra behov av omställning som pandemin skapade. 2021 kommer det att slås rekord i antalet utbildningsplatser – igen.

Till 2021 års yrkeshögskoleutbildningar har det kommit in, och beviljats, rekordmånga ansökningar, till viss del kanske på grund av läget på arbetsmarknaden under pandemin.

– Vi har aldrig tidigare beviljat så många utbildningsplatser som i den här ansökningsomgången. Med de utbildningar som nu läggs till det befintliga utbudet, är yrkeshögskolan större än någonsin tidigare, säger Jenny Twana, chef för enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antalet ansökningar ökade med 35 procent jämfört med året innan. Bygg, teknik, ekonomi och data/it är sedan tidigare stora områden inom YH, men den procentuellt största ökningen finns den här gången inom säkerhetstjänster. Däremot minskade ansökningarna inom besöksnäring, media och lantbruk.

484 av de 1482 inkomna ansökningarna beviljades Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sammantaget finns det nu 128 000 utbildningsplatser, vilket innebär en ökning med 12 procent sedan året innan.

Försök mottogs positivt

Våren 2020 beviljades hundra korta YH-utbildningar som en försöksverksamhet. Satsningen fick snabbt extra medel och ytterligare utbildningar beviljades under året, vilket nu innebär att det finns 6300 sådana utbildningsplatser.

– De korta YH-utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt svarar de mot arbetslivets behov av fördjupad, breddad och förnyad kompetens, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De korta utbildningarna pågår mellan 1-19 veckor och är studiemedelsberättigade. Grundtanken är att underlätta kompetensutveckling eller omställning och det kan handla om en enskild kurs eller ett helt kurspaket. Det finns stor möjlighet till flexibilitet i upplägget, allt för att det ska kunna passa personer som kanske inte har möjlighet att flytta eller sätta sig på skolbänken på heltid.

– Engagerade utbildningsanordnare och ett aktivt arbetsliv har varit en förutsättning för att det här att fungera. Det finns fortfarande en del barnsjukdomar, men utvecklingspotentialen är stor och jag förstår att förväntningarna är stora från både arbetslivet och politiken, säger Thomas Persson.

– Vi har hela tiden haft fokuset att det här ska vara flexibla och tillgängliga utbildningar och därför beslutar inte vi om utbildningen ska ske på distans eller platsbundet. Vi fattar heller inte beslut om vilken studietakt en viss utbildning ska ha. Det har varit en stor fördel under pandemin. Samtidigt är jag lite förvånad att inte fler anordnare utnyttjat möjligheten att ge den studerande chansen att välja studietakt och när hen vill påbörja utbildningen, säger Margareta Landh, projektledare för arbetet med korta YH-utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En ny ansökningsomgång för att starta korta YH-utbildningar öppnar 4 februari 2021 och stänger 18 mars.


Sara Bref

 

2021-01-22