Bok: Livslångt lärande - för välbefinnande, delaktighet och mångfald

Nu kan du läsa boken vi har gjort med anledning av vårt 20-årsjubileum digitalt.

Vårt arbete är att sprida kunskap om vuxnas livslånga lärande. Det övergripande målet är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Social hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament i svensk vuxenutbildning. Inom folkbildningen är utgångspunkten ett brett engagemang för att stödja både individens utveckling och ett demokratiskt samhälle. Genom medvetenhet och tillgängliga lärandemiljöer skapas det plats för alla att delta. Äldres lärande och lärande mellan generationer öppnar dessutom ögonen för det faktum att lärande sker hela livet. Denna skrift ger inblickar i den forskning som sker vid Encell, och hur välbefinnande, mångfald, och delaktighet kan främjas på olika sätt.

2021-12-10