Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan

Joel Hedegaard och Martin Hugo om utbildningsstrukturer för personer med högfungerande autism.

I samband med Encells 20-årsjubileum hölls ett seminarium med titeln 'Livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet'. Programmet spelades in och här kan du se Joel Hedegaard och Martin Hugo, som presenterade sin forskning om välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan. Länkar till resten av programmet, samt boken som hör till, finns längre ner på sidan.

2021-12-10