Vad menas med kvalitet i vuxenutbildningen?

Fredagen den 14 oktober lägger Johanna Mufic fram sin avhandling om komvux, vid Linköpings universitet.

Johanna Mufic, avhandling. 

Avhandling: “Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Disputationsdatum: 14 oktober 2022

Tid: 13:00

Lokal: KEY1, Key-house, Linköpings universitet


Vi fick ett snack med Johanna Mufic inför hennes disputiation, om den forskning som ligger till grund för avhandlingen “Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Hon skickar också med några frågor att diskutera kring i lärarlaget eller skolledningen, för att inte kvalitetsbegreppet ska eka tomt.

2022-09-28