Föreläsningsfilmer från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tretton föreläsningar från höstens fullbokade symposium finns nu att ta del av. Årets tema var litteraciteter och flerspråkighet. 

Nationellt centrum för svenska som andraspråks symposium är en årligen återkommande konferens som som riktar sig till lärare och skolledare från grundskolan till vuxenutbildning. Årets upplaga blev fullbokad tidigt men nu går det att se en rad föreläsningar i efterhand:

 

Läs också vår intervju med Karin Sandwall Åsberg, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Läs mer: Symposium för lärare i svenska som andraspråk

2018-11-27