Föreläsningsfilmer från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tretton föreläsningar från höstens fullbokade symposium finns nu att ta del av. Årets tema var litteraciteter och flerspråkighet. 

2018-11-27