Triss i boktips: HR, kommunikation och historia

I novembers månadsbrev hade vi tre boktips, alla med författare som har koppling till Encell. Här kan du läsa mer om dem. 

Antologin HR – att ta till vara mänskliga resurser, skriven av 14 forskare kopplade till Encell, har nu getts ut på engelska av Routledge: Human Resource Management: A Nordic Perspective.

Forskarna Annika Engström och Mona Lundin har nyligen kommit ut med en bok om hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation. Boken riktar sig främst till personalvetare och behandlar både enskilda samtal och olika typer av möten.

Senaste tillskottet av forskare i Encell är Anders Dybelius, universitetslektor i historia. I år har han bland annat gett ut två böcker inom sitt ämne: Ett hårt liv: en ond bråd död! och Vad ska jag skriva om? : en idé- och metodbok - bland Drakenplan och karoliner.

2018-12-05