Boktips med Encells senaste medlem

Senaste tillskottet av forskare i Encell är Anders Dybelius, universitetslektor i historia. I år har han bland annat gett ut två böcker inom sitt ämne. 

Anders Dybelius


Ett hårt liv: en ond bråd död! är ren och skär folkbildning i historia. Det är en populärhistorisk berättelse och historiedidaktisk betraktelse om Francisco Pizarros dramatiska liv och en introduktion till inka-imperiets historia. 

Vad ska jag skriva om? : en idé- och metodbok - bland Drakenplan och karoliner möter Dybelius både den historieintresserades nyfikenhet och historiestudentens uppsatsbryderier. "Många gånger kan man som student få känslan av att det mesta är utrett i historien. Inget kan dock vara mer felaktigt! Det finns mängder med händelser kopplade till det mest skiftande material som ligger och väntar och som det inte har skrivits om. Det gäller bara att ha sinnena öppna för idéer", menar Dybelius.  

Anders Dybelius är doktor i historia vid Göteborgs universitet. Avhandlingen Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, klarlägger hur general Georg Carl von Döbelns minne har använts fram till våra dagar. I avhandlingen sätts symbolgestalten Döbeln in i en teoretisk historiebruksmodell. Det är en modell som även kan användas till att klarlägga hur andra historiska gestalter, platser och händelser har brukats av individer och grupper över tid.

Anders Dybelius akademiska hemvist har varit universiteten i Karlstad, Lund och Göteborg samt Jönköping university. Han är utbildad och legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap, samt i historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan, årskurs 3-9. Anders är också utbildad och legitimerad gymnasielärare i digitalt skapande och fotografisk bild. Han är idag verksam på lärarutbildningen, fristående kurser samt uppdragsutbildning på Jönköping University och tillhör Encell och forskningsmiljön Livslångt lärande. 


Sara Bref


Läs mer:

Hon beforskar det högaktuella området karriär och karriärvägledning

De leder vägen genom högskolan ut i arbetslivet

En bukett av förslag för att förbättra SYV

Human Resource Management: A Nordic Perspective

Boktips: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

Tema karriär hos EPALE

Samverkan och ömsesidighet nyckeln för Högskolan Väst


Här hittar du Anders Dybelius senaste publikationer:

Text

2018-11-29