Boktips: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

Forskarna Annika Engström och Mona Lundin har nyligen kommit ut med en bok om hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer. Boken riktar sig främst till personalvetare och behandlar både enskilda samtal och olika typer av möten.

Annika Engström

Mellanmänsklig kommunikation kan vara svårt. I en organisation är det avgörande att kommunikationen fungerar bra för att människor ska trivas och verksamheten ska blomstra, men det krävs ett medvetet arbete för att nå dit.

– Det är viktigt att någon yrkesgrupp ser som sitt ansvar att axla den expertkompetensen och för oss är personalvetare en sådan viktig grupp. De behöver stärka sin kompetens och öka sitt fokus på den mellanmänskliga kommunikationen i de verksamheter de arbetar, för att både förstå vad som händer i samspelet och för att kunna stödja andra i organisationen att kommunicera på ett effektivt och hållbart sätt, säger Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Den nya boken Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som hon har skrivit tillsammans med Mona Lundin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, är en del i en serie böcker med personalvetenskapliga perspektiv som ges ut av Liber.

 

2018-11-29