De som glöms under digitaliseringen

SPF Seniorerna belyser i en ny rapport vilka åtgärder som behövs för att motverka digitalt utanförskap. 

I takt med att allt fler tjänster och offentlig service digitaliseras riskerar den som inte har kunskap, ekonomi eller intresse av att hänga med att hamna i ett digitalt utanförskap. Encells Ulli Samuelsson har, tillsammans med sina kollegor, visat effekterna av, och mekanismerna bakom, detta i sin forskning. Resultaten har fått stor genomslagskraft i media och har påverkat arbetet med digitalisering

SPF Seniorerna har kommit med en rapport där de föreslår vilka åtgärder som skulle behövas för att öka inkluderingen i det digitala samhället:

• Det offentliga tar huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla sin digitala kompetens.
• Kommunerna måste uppfylla sitt samhällsuppdrag inom ramen för alla vuxnas lärande och fokuserar mer på digital kompetens bland seniorer.
• Skattesubvention för enskilda för att kunna vara en del av det digitala samhället.
• Mer forskning om digital inkludering.
• Utökade medel för lärande och utbildning i digital kompetens.
• Konkreta mål, övergripande ansvar och samverkan från statens sida.
• Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet, mer samverkan med seniorer i utformningen av digitala tjänster, verktyg och utbildningsinsatser.
• Samhällets tillgänglighet och service måste förbättras - större hänsyn till de som inte använder internet, alternativ till det digitala ska alltid finnas.
• Någonstans att vända sig och bättre stöd.


Läs mer hos SPF Seniorerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-09-12