"Varför uppmärksammas inte den icke-formella utbildningen mer?"

Allt för starkt fokus på formell utbildning gör att vi missar andra värden, menar företrädare för Folkuniversitetet. 

"Varför uppmärksammas inte den icke-formella utbildningen mer? En vidare syn på hur kunskaper kan inhämtas skulle leda till betydligt fler valmöjligheter för var och en, bättre individanpassning och kanske till och med en annan fördelning av resurser,skriver Sverker Sörlin och Cecilia Palm, ordförande respektive generalsekreterare för Folkuniversitetet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår affilierade forskare Satya Brink beskriver de tre olika formerna av lärande, formellt, icke-formellt och informellt, så här:
"Inom livslångt lärande talas det ofta om tre olika former av lärande: formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Att dela in verkligheten i kategorier är inte representativt, eftersom alla delar hör ihop och ingår i samma helhet. Samtidigt kan en uppdelning göra oss medvetna om delarnas karaktär, hur olika delar förhåller sig till varandra och om det finns områden som vi skulle kunna vidareutveckla." 

I rapporten Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. går Cecilia Bjursell igenom begreppet och dess betydelse, samt olika sätt att se på livslångt lärande. Hon har även återkommande diskuterat på bloggen Collearn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring att vi inte får glömma bort det livslånga lärande som inte sker inom det formella utbildningssystemet.

I filmen nedan berättar Cecilia Bjursell om det svenska systemet för livslångt lärande. 

2020-04-16