Digitalt utanförskap - frågan ställs på sin spets

Ulli Samuelsson + dator

När "allt" i samhället ska ske utan fysiska möten blir den som inte är med i gemenskapen än mer isolerad. 

Forskaren Ulli Samuelssons avhandling handlade om digital ojämlikhet i ungas vardag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sedan disputationen har hon fortsatt studera digitalt utanförskap, något som inte minst äldre kan hamna i. När gymnasieskolan har ställt om till distansundervisning blir skillnaderna mellan elevers förutsättningar tydligare. Vilken utrustning, plats och möjlighet till studiero finns i hemmet? Ulli Samuelsson adresserar frågan, och myten om de ungas medfödda digitala färdigheter, på forskarbloggen Vertikals. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ulli Samuelsson har även tillsammans med en grupp forskare från andra lärosäten tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik.

Deras resultat har blivit uppmärksammade i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.

Se föreläsningen Digitalt utanförskap - en generationsfråga:

2020-04-21