Utbildning för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här hittar du publikationer, filmer och länkar med information baserad på Joel Hedegaard och Martin Hugos forskning, som ofta utgår från ett deltagarperspektiv. 

Adhd, autism och Tourettes syndrom hör till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, NPF. Vuxna med NPF är en heterogen grupp och det är svårt at hitta samlad statistik för hur de klarar sig i skola och arbetsliv. Det finns studier som tyder på att gruppen generellt sett både har svårt att få ett arbete och att behålla det, 2006 uppskattades det till exempel att 10–15 procent var i någon form av arbete.

Joel Hedegaard och Martin Hugo är forskare vid Encell och de har under flera år forskat om hur utbildning för den här gruppen kan utformas på bästa sätt. 

Samlingssida: Utbildning för vuxna med NPF

2020-09-25