Uppsatstävling om livslångt lärande

Tipsa studenter om att skicka in sin uppsats!

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor.

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter på vuxnas lärande. Till exempel:

  • Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
  • Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
  • Hur sker lärande mellan generationer?
  • Hur ser olika individer på lärande?
  • Hur kan vi förstå äldres lärande?
  • Vad innebär det att studera som vuxen?

I år vann uppsatserna How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning? och 
Modersmålets roll i andraspråksinlärning - En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv.

Deadline: 30 juni 2021.
Tävlingsregler.

Ordmoln: Encell, livslångt lärande, folkbildning, yrkeshögskolan, vuxenutbildning, högre utbildning, intergenerational, äldres lärande, forskning, folkhögskola, studiecirkel, universitet, icke-formellt, karriärvägledning, komvux, särvux.
2020-11-02