Distansarbete och livslångt lärande

Även om vi inte kommer att arbeta på distans i samma omfattning då pandemin avtar, så är det troligt att vi kommer att se en ökning jämfört med siffrorna från 2019. Inte minst den andel som kommer att kombinera arbete på distans med närvaro på arbetsplatsen.

2020-12-14