Webbkonferens om äldre och digitalisering

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives, 27-28 januari.

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning bjuder in till en digital konferens 27-28 januari, på temat hur äldre lär sig digitala färdigheter. Bland talarna finns Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande och centrumledare för Encell, och Ulli Samuelsson, forskare vid Encell som länge har intresserat sig för digital inkludering och äldre.

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Day 1 : 27 January 2021 time 13.00 -18.15 CET

13.00 Welcome Ebba Ossiannilsson and Ulf Sandstrom, Swedish Association for Distance Education (SADE)
13:30 Introduction Ville Hirvikoski Project Coordinator, Summer University of Jyväskylä, FI.
14.00 Sturla Bjerkaker NO Seniornett, NO
14.15 Jurgita Rotomskiene, LT
14.40 EC Digital Action Plan
14.55 Digital strategy plan Sweden, Case study and Swedish examples
15.45 Susanne Iwarsson Centre for Ageing and supportive environments Lund University, SE
16.55 Reflections Partner meeting
17.35 Mingel Partner meeting

Day 2 : 28 January time 10.00 -13.00 CET

10.00 Reflections from day 1 Partner meeting
10.30 Cecilia Bjursell, National centre for lifelong learning ENCELL, Jönköping University SE
11.00 Ebba Ossiannilsson Digital immigrants toolbox DISK
11.45 Ulli Samuelsson To be seen as a learning human and not a technical issue, Jönköping University SE
12.15 About RISE and Lifelong learning
13.00 Reflections, actions forwards, Partner meeting
14.00 Closing addresses, Partner meeting


Läs också:

Äldre svenskars tillgång till digital teknik är ett forskningsprojekt som har fått stort genomslag, där Ulli Samuelsson har samarbetat med forskare från två andra lärosäten för att belysa den exkludering av vissa äldre som sker i och med digitaliseringen. Projektet har bland annat använts som ett exempel på vilken effekt forskningen vid Jönköping University Pdf, 203.1 kB, öppnas i nytt fönster.kan ha på det omgivande samhället. Här hittar du en svensk sammanfattning av projektet och dess genomslag i media. 

Här kan du se en föreläsning i två delar med Ulli Samuelsson: 

2021-01-19