Översikt: Förändringar i komvux

Skolverket har publicerat en uppdaterad översikt över förändringar i den kommunala vuxenutbildningen 2020-2022.

Det händer saker inom komvux. Bland annat förändringar i kurs- och ämnesplaner och ändringar i skollagen för att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Nu finns en övergripande beskrivning av de förändringar som är beslutade för 2020-2022 på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Se också:

Forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning vid Linköpings universitet

Yrkesdidaktik: De har skrivit en bok som ska bli oljig och mjölig

Ny grundbok om vuxenutbildning

 

2021-02-19