Lärdomar från omställningen ska bli digital guide

Precis som de flesta andra verksamheter behövde civilsamhället ställa om sina verksamheter till digitala format förra våren. Det fanns ingen manual, ingen förvarning och man hade ingen aning om hur länge det skulle dröja innan man kunde ses fysiskt igen.
Föreningar, studieförbund och andra tog ett djupt andetag och hoppade rakt ut i cyberrymden. Nu ska deras erfarenheter och lärdomar från året med covid-19 samlas i en digital guide.

Charlotte Ovesson, Trinambai

– Det har gjorts så väldigt mycket nu under corona, väldigt mycket nytt hos föreningarna och i civilsamhället. Jag tycker att det är värt att samla och sammanställa det här på något sätt, för det finns så otroligt mycket att lära av den här omställningen, säger Charlotte Ovesson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., processledare på bokförlaget Trinambai.

Senaste tiden har hon arbetat med att intervjua personer inom civilsamhället som fick frågan på sitt bord: om hur de gjorde, vad deras organisationer har lärt sig och hur de nu blickar framåt. Civilsamhället har ju en enorm bredd, både vad gäller storlek och typer av verksamheter, och Charlotte ville i sin undersökning fånga in en del av den.

De personer som hon har pratat med berättar om skilda förutsättningar och olika sätt att angripa problemet.

– Det som jag kan bli väldigt imponerad av är vilket mod det har funnits att testa nya saker. Att ingen har suttit med facit i början och ingen har vetat hur det ska bli när de ställer om och provar olika saker, men det har ändå funnits en tanke att vi behöver göra det här för det är alldeles nödvändigt att vi ställer om och inte bara ställer in. Och så har de kastat sig ut i det okända och gjort någonting. Och ofta har det blivit väldigt bra.

Andra deltagare

Nya grupper har tillkommit på de digitala aktiviteterna, sådana som de inte har kunnat nå förut. Dels har den geografiska begränsningen av verksamheten suddats ut och för till exempel småbarnsföräldrar eller personer med något fysiskt funktionshinder kan det vara lättare att delta hemma vid datorn än på plats. Samtidigt har de tappat andra grupper, som brukade komma på träffarna men inte har kunnat eller velat koppla upp sig när allt är digitalt.

Frågan de intervjuade ställer sig nu är vilka som kommer att finnas kvar när den fysiska verksamheten kan återupptas. Kommer de förlorade deltagarna tillbaka?

Men det är inte bara vissa grupper av deltagare som har tappats. Flera av de som Charlotte har intervjuat efterlyser ”peppen”. Gemenskapen och kicken man får av att göra saker tillsammans har varit svårare att få till.

Samtidigt har nya saker kunnat göras.

– Det var ett studieförbund som berättade för mig att de har länge velat ha kurser i alla Sveriges minoritetsspråk, men de har inte riktigt kunnat ha det för det har varit så få intresserade. Men nu kan de plötsligt ha det för nu har de plötsligt hela Sverige som upptagningsområde, när de har det digitalt.

Nya upplägg

Ett fackförbund upptäckte att deras sedan länge etablerade tvådagarsutbildningar blev allt för mastiga att genomföra digitalt. De två dagarna schemalades istället med visst mellanrum, med en hemuppgift att göra fram till dag två. Det visade sig fungera ännu bättre än innan och skapade en ny nivå av lärande, som det gamla upplägget inte hade kunnat göra.

När allt så småningom kan starta igång igen efter pandemin kommer lärdomarna från det senaste året att märkas i programmet hos civilsamhällets aktörer.

– Ingen säger att det kommer att återgå till som det var tidigare, för alla har lärt sig väldigt bra saker här. Framför allt har de lärt sig att hantera det digitala, så nu framöver kommer de att kunna fatta ett medvetet beslut, säger Charlotte Ovesson.

När man planerar någon aktivitet till våren 2022 kommer frågan att ställas på rutin: Ska vi ha den digitalt eller inte?

 

Sara Bref

2021-05-04