På vilket sätt främjar studiecirkeln demokratin?

Föreningen för folkbildningsforskning har startat ett tvåårigt projekt som syftar till att para ihop folkbildningens praktiker med forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I en första omgång har nu två folkbildare fått möjlighet till forskarhandledning under ett år, för att arbeta med en frågeställning sprungen ur den egna verksamheten. En av dem är Amanda Stjärnqvist.

Amanda Stjärnqvist 

Amanda Stjärnqvist arbetar med verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och internkontroll på Studieförbundet Vuxenskolan (SV), och hennes nystartade projekt har direkt koppling till vardagen i ett studieförbund.

– Min frågeställning är att mäta hur vi uppfyller demokratisyftet i studiecirkeln. Vi vet ju att folkbildning och civilsamhället stärker demokratin, det är forskningen överens om. Att det sker på studiecirkelnivå, den forskningen har inte riktigt gjorts, säger hon.

Förhoppningen är att kunna skapa en större förståelse för på vilket sätt olika typer av studiecirklar och ämnen bidrar till att studieförbund uppfyller demokratisyftet.

Amanda har träffat sin handledare, Martin Lundberg vid Linköpings universitet, en första gång för att starta studien. Hennes datainsamling är sammanvävd med en internkontroll på SV, och ska snart skickas ut. I början av hösten ska den delen av projektet vara klar, sen fortsätter arbetet med att analysera och skriva, för att under nästa vår kunna redovisa något svar på frågan om hur den enskilda studiecirkeln bidrar till att stärka demokratin.

– Får vi upp ögonen för det så kan vi också sen diskutera hur ska vi jobba mer strategiskt med att uppfylla syftena, säger Amanda Stjärnqvist.

Demokratisyftet har alltid varit en grundbult i folkbildningen, men mer än någonsin tidigare behövs väl underbyggda argument för hur det uppfylls.

– Folkbildningen är viktig för demokratin, därför känns det här som ett väldigt relevant projekt just nu, i de här tiderna när folkbildningen har varit väldigt ifrågasatt och ansatt.

Som statsvetare med ambitionen att någon gång gå vidare med en forskarutbildning var det självklart för henne att ta chansen när arbetsgivaren tipsade om möjligheten att starta ett projekt och få handledning av en forskare.

– Det var för spännande för att låta bli! säger Amanda Stjärnqvist.


Sara Bref


2021-06-02