Utlysning av medel till folkbildningsforskning

Stipendium från Bildningsförbundet Östergötland.

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar studieförbund och folkhögskolor. Målet är att stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Stipendiet omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 17 september 2021.

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Mer information hittar du här: http://www.bildningsforbundet.se/sok-var-forskningssamarbete-for-2021-2022/

 

Mer folkbildningsforskning:

2021-06-14