Rapport: Civilsamhällets digitala omställning under pandemin

Under våren genomförde Charlotte Ovesson på bokförlaget Trinambai en studie för att undersöka hur föreningar, studieförbund, folkhögskolor och andra organisationer i civilsamhället ställde om till digital verksamhet under coronapandemin, något som hon berättade om i en intervju i april.

– Det som jag kan bli väldigt imponerad av är vilket mod det har funnits att testa nya saker. Att ingen har suttit med facit i början och ingen har vetat hur det ska bli när de ställer om och provar olika saker, men det har ändå funnits en tanke att vi behöver göra det här för det är alldeles nödvändigt att vi ställer om och inte bara ställer in. Och så har de kastat sig ut i det okända och gjort någonting. Och ofta har det blivit väldigt bra, sa Charlotte då.

Nu har resultatet sammanställts i en rapport, Verksamheten genom skärmen -  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Civilsamhällets digitala omställning under pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Syftet med rapporten är inte att läsaren ska bli bättre på att hantera en pandemi, utan att sprida de erfarenheter som gjorts och hur de kan vara användbara i framtiden. Kanske är ni nyfikna på digitala arrangemang men har inte kommit i gång än. Eller så har ni haft ett antal digitala arrangemang och vill lära er hur ni kan förbättra arrangemangen och vilka konkreta aktiviteter ni mer kan genomföra. Det har dragits många lärdomar i föreningar och folkbildning under pandemin, och dessa kan vi ha stor nytta av när vi planerar framtidens arrangemang. I framtiden kommer vi att behöva både fysiska och digitala arrangemang och denna rapport ska förhoppningsvis kunna hjälpa er att fatta ett välavvägt beslut om hur ni ska göra."


Förutom rapporten finns det även två filmer, till exempel med handfasta tips för digitala medlemsaktiviteter:

2021-08-25