Vad betyder egentligen motsvarande?

Folkhögskollärarna som har påbörjat sin forskarutbildning inom ramen för lic-forskarskolan är spridda över landet. Den som har längst till sitt lärosäte är Jenny Viklund, som är antagen till Linköpings universitet och som arbetar som lärare och kursföreståndare på Umeå folkhögskola.

Jenny Viklund

Umeå till Linköping innebär tolv timmars resa enkel väg, men än så länge har det fungerat bra för Jenny Viklund att vara både forskarstuderande och folkhögskollärare. Under den första delen av forskarutbildningen lägger hon mesta tiden på kurser.

– Så länge de går digitalt så blir det inga problem, men sen behöver man ju ändå komma ner då och då, säger Jenny Viklund om avståndet.

Hon har starkt stöd från sin rektor i satsningen på att forska, och förhoppningen är att kunna utveckla främst allmän kurs. Starten på forskarskolan känns inspirerande, även om det är mycket litteratur att sätta sig in i och ett pusslande för att få ihop en halvtid med en annan. Summan blir lätt mer än heltid.

Som folkhögskollärare välkomnar hon ett tillskott av forskning. Att få mer kunskap kan påverka undervisningen och kunskap påverkar även människors sätt att vara, att leva. Det är viktigt, forskningen är viktig, menar hon.

– Jag tror att det är bra för legitimiteten för folkhögskolan. Det finns en bild att den kan vara lite flummig ibland, även om vi har saker att förhålla oss till. Jag tror att det är bra att man får lite forskning på det vi gör, hur går det till, varför får vi de resultaten vi får.

Hennes eget sug efter mer kunskap har alltid funnits där, så att söka till forskarskolan kändes rätt. Än så länge har som sagt mesta fokuset legat på studier, kursen de läser nu heter Introduktion till vuxnas lärande. Men planen för vad hennes egen forskning ska handla om har redan tagit form, och innefattar intervjuer med folkhögskollärare som undervisar på allmän kurs på några olika folkhögskolor.

– Jag ska forska på motsvarandebegreppet. Vi ska ju vara motsvarande gymnasiet eller grundskolan och deltagarna ska ju lära sig motsvarande det som står i läroplanerna. Vad är då det här motsvarandebegreppet och hur förhåller sig lärare till det? Vi ska ju inte vara samma sak som gymnasiet och grundskolan utan vi ska ha en lite annan inriktning, säger Jenny Viklund.


Sara Bref

 

2021-12-02