En studie om social närvaro i distans-vux

"Vi har utforskat betydelsen av relationer mellan lärare och elever vid vuxenutbildningens distansundervisning."

Lärarna Sara Thorslund och Elin Bååth har undersökt relationsbygget på distans inom vuxenutbildningen. De har nu skrtivit en utvecklingsartikel inom ramen för Skolportens artikelserie Leda och lära. De pekar bland annat på skillnaden i att ha individuella samtal eller skicka ut ett standardmejl.

"Vi har utforskat betydelsen av relationer mellan lärare och elever vid vuxenutbildningens distansundervisning. Utifrån en teori om social närvaro har vi utformat vår egen distansundervisning i syfte att öka gemenskapen och den sociala närvaron", berättar de i en intervju Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Leda och lära nummer 5/2022: Att bygga relationer på distans – en studie om social närvaro i vuxenutbildningens distansundervisning


Se också:

2022-02-17