Vad borde bildning handla om?

Samtalsserie i långformat om bildning i vår tid.

I samtalsserien Bildningskraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från den finska föreningen Svenska Folkskolans Vänner samlas filosofer, forskare, journalister och folkbildare för att diskutera vad bildning är och kan innebära i vår tid. Utgångspunkten är att bildningsbegreppet har återvunnit sin positiva laddning och det långa formatet ger tid för djupare diskussioner och analys.

Samtal 1: Blir vi bättre människor genom boklig bildning?

2022-02-23