Global Intergenerational Week startar på måndag

Vi hör med Suzanne Thorén hur läget är så här dagarna innan.

Måndagen ägnas åt begreppet intergenerational practice and learning samt presentation av arrangören. Tisdagen lyfts innovativa företag på området. Onsdag pratar fastighetsbranschen om sina byggen med integrerade fastigheter. Torsdagens program är ett fysiskt event i samarbete med Seniorvärlden. Fredagen ges exempel på generationsöverskridande projekt. Lördagen ägnas åt politiken och policy på området. Söndagen avslutar veckan med diskussioner om Agenda 2030 och ålderism.

Sista veckan i april går Global Intergenerational Week av stapeln. Kampanjen organiseras av den skotska organisationen Generations Working Toghether, medan nationella representanter håller i trådarna i respektive land.

I Sverige är det företaget Generation Marianne som arrangerar Intergenerational Week. Varje dag nästa vecka finns programpunkter som kan följas via Generation Mariannes digitala kanaler.

Vi kontaktar Suzanne Thorén, en av grundarna till Generation Marianne, som nu arbetar med de sista förberedelserna inför veckan:

Vad ser du själv mest fram emot med Intergenerational Week?

– Att få chansen att sprida kunskap om generationsöverskridande arbete och hur viktigt det är på såväl individnivå som för samhället i stort.

Om det är någon som inte alls är insatt i lärande mellan generationer, men är lite nyfiken på att följa någon punkt på programmet, vad rekommenderar du?

– Jag rekommenderar att kika in på måndagen för att få en inblick i grunderna och fredagen för att ta del av goda exempel.

2022-04-21