Ett ömsesidigt lärande i samverkan mellan akademi och samhälle

Omslaget på boken

Klicka på bilden för att läsa antologin.

Ny antologi samlar erfarenheter från lärarutbildare.

Uppdragsutbildning bedrivs vid många lärosäten som en lite undanskymd verksamhet vid sidan om grunduppdragen utbildning och forskning. Vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University har uppdragsutbildning under många år fungerat som en sorts fönster ut mot de verksamheter studenterna utbildas för. Möten med yrkesverksamma stimulerar och leder till reflektioner som inte är möjliga med studenter som ännu saknar denna erfarenhet och ger en fördjupad förtrogenhet med det studenterna kommer möta efter sin utbildning. I en ny bok delar kollegor vid högskolan med sig av de erfarenheter de fått i olika möten med yrkesverksamma, vilket kan ses som en kunskapsproduktion i termer av högskolans beprövade erfarenhet och vetenskapliga grund.

– Antologiprojektet blir ett bra sätt för oss att samla de erfarenheter som vi har byggt på oss över tid kring uppdrag, hur viktig kontakten med lärare eller rektorer eller andra personer som vi utbildar är, hur mycket det ger tillbaka till oss i vår förståelse av den praktiken och hur vi kan förändra våra vanliga utbildningar och förstå de utbildningar vi ger. Det har varit en arbetsform där vi utöver textförfattandet också har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och få en reflektionsgrund. För min del så är själva bokprodukten kanske inte det viktigaste utan det är erfarenhetsutbytet på vägen fram, men också att i skrivandet så händer någonting; de förgivettaganden man gör kring sina erfarenheter, man tvingas att reflektera ett steg till och strukturera det, säger Jesper Boesen, samverkanschef på HLK.

Antologin Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns att läsa digitalt.

Här finns intervjuer kring två av kapitlen.

Kapitel:

  1. Kompetensutvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse - Gunvie Möllås
  2. Lärarlyftet i Bild – tio års erfarenhet och utveckling - Klas Öhling och Linda Baccstig
  3. Kollegialt lärande i Handledarutbildningen Läslyftet i skolan - Eva Dahlqvist
  4. Utomhusundervisningens potential - Maria Hammarsten
  5. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning (SKUA) - Maria Kjörning Bertheau
  6. Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande - Martin Hugo och Anders Dybelius
  7. Att utveckla interkulturella perspektiv via skönlitterära verk - Susanna Anderstaf och Tobias Samuelsson
  8. Är den Korta vägen alltför kort? - Susanne Evertsson Grahn
2022-06-08