Litet barn i förskolemiljö

Snabbspår kan lätta på kompetensbrist i förskolan

I början var Vidare utbildning för obehöriga lärare (VAL) inte tillgängligt för den som arbetade i förskolan. Men efter en förordningsändring finns sedan ett par år möjligheten att läsa in förskollärarexamen och bli legitimerad förskollärare genom att validera sina kunskaper, och läsa in det som saknas genom en högskoleutbildning samtidigt som man arbetar.

Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå.

Mer information.

– Det är många av våra förskollärare som har väldigt lång och gedigen erfarenhet, säger Elisabeth Henriksson, samordnare för VAL-programmet på Högskolan för lärande och kommunikation.

Den som har arbetat minst 8,5 år kan tillgodoräkna sig sina kunskaper som en del av den ordinarie utbildningen på 210 hp, och behöver alltså läsa färre terminer. Upplägget är att studenterna fortfarande arbetar, men samtidigt läser på halvtid.

– Jag jobbar 80 procent, jag är ledig en dag i veckan för studier. Det funkar, man får lägga mycket tid på helger och kvällar och så, men jobba 80 procent tycker jag funkar, säger Lotta Jonsson, som blir klar förskollärare nu i december 2022.

Det första som görs under utbildningen är en behörighetsvalidering, där både kunskap genom arbetslivserfarenhet och eventuella tidigare högskolepoäng kartläggs. För Lotta Jonsson tog den processen en termin. Hon visade då genom ett antal uppgifter hon fick arbeta med att hon redan hade kunskaper motsvarande vissa av de mål som måste uppnås av en förskollärare. Eftersom Lotta dessutom hade läst 3 år på högskola tidigare, så blev resultatet att hon behövde 37,5 hp för att kunna ta ut sin examen.

Utbildningen är upplagd mycket kring självstudier, men när pandemin inte sätter käppar i hjulet är tanken att det ska vara några träffar på campus varje termin. Angående distansstudierna säger Lotta Jonsson att det har fungerat, även om det ibland har varit en utmaning och då särskilt när det kommer till att skriva examensarbetet.

VAL för förskollärare finns vid sex lärosäten: Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Nya omgångar startar varje höst, och ansökningstiden till nästa omgång är 15 mars till 15 april 2023.

– Det här är en bra möjlighet både för den som arbetar i förskolan och vill ha sin legitimation och för hela förskolesektorn, som ju har en brist på personer med rätt utbildning. Jag är glad att vi kan erbjuda VAL för förskollärare och på så vis hjälpa till med kompetensförsörjningen i vår region, säger Jesper Boesen, samverkanschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Lotta Jonsson har nu sin legitimation inom räckhåll, och med den kommer en möjlighet att söka mer kvalificerade tjänster med utökat ansvar inom förskolan igen, sådana som hon hade innan det blev krav på legitimation. På frågan om hon skulle rekommendera andra i samma sits att söka VAL svarar hon:

– Ja absolut! Sen tror jag att det kan vara svårt, har man inte läst något på högskola innan så får man kanske läsa rätt många kurser. Det är ju ändå ett visst sätt att skriva och tänka och så, man har en stor fördel av att man har gått på högskola innan, säger hon.

 

Sara Bref


En guide till livslångt lärande i arbetslivet - del 1, med Cecilia Bjursell (2 min):

2022-12-02