Global Intergenerational Week 2023, 24-30 April. 

Nedräkning till Global Intergenerational Week

Klart med teman för det svenska programmet under årets generationsöverskridande vecka.

Generation Marianne håller, precis som förra året, i det svenska programmet under Global Intergenerational Week Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Satsningen syftar till att sprida kunskap och inspiration kring lärande och möten över generationsgränserna. Temat för respektive dag ser ut som följer:

  • 24 april: Låt oss sprida generationsöverskridande medvetenhet
  • 25 april: Låt oss bygga generationsöverskridande samarbeten
  • 26 april: Låt oss bekämpa ensamhet och social isolering
  • 27 april: Låt oss fira generationsöverskridande samarbeten
  • 28 april: Låt oss bryta ner åldersbarriärer
  • 29 april: EU-dagen – Solidaritet mellan generationer
  • 30 april: Tack

För den som själv har idéer, projekt eller ambitioner inom lärande och möten mellan generationer går det bra att ta kontakt med Generation Marianne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att diskutera deltagande och samarbeten under veckan.


Se också:

Vi har en morfar i klassen

Generationsöverskridande lärande - ett internationellt perspektiv

Ett hus för samverkan och generationsmöten

Global Intergenerational Week 2022

Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing:

2023-02-15