Forskning om företagande och genus

Forskargruppen EMBLA är ett virtuellt excellenscenter som spänner över fyra lärosäten, med fokus på genus och entreprenörskap.

EMBLA bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – professorerna Helene Ahl, Jönköping University, Karin Berglund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholms universitet, Malin Tillmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Linnéuniversitetet och docent Katarina Pettersson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges lantbruksuniversitet – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. Projektet "Genusperspektiv på entreprenörskap och tillväxt" handlade om hur kvinnors organisering — eller feministisk aktivism — kan teoretiseras i en värld satt i stark strukturell förändring — från kollektivistisk och korporativistisk till individualistisk och entreprenöriell.

Gruppen döptes till EMBLA efter den första kvinnan i den nordiska mytologin. I kontrast till andra skapelseberättelser så skapades Embla och Ask som varandras likar, och på ett jämställt, likvärdigt och av varandra oberoende sätt.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick 2011–2016 under ledning av Helene Ahl. Idag har EMBLA blivit en etablerad forskargrupp som knutit till sig fler forskare och som beviljats medel till flera nya forskningsprojekt.

Pågående forskningsprojekt

 • Kvinnors företagande för en levande landsbygd


  Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors.
  Läs mer
 • "Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige - genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat


  Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är "grön omsorg" – ett fenomen som kommer att studeras i detta projekt.
  Läs mer
 • Mammaprenörer i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten


  En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter att hon fått barn, ofta i branscher knutna till föräldraskapet, och med motivet att kunna förena barnomsorg med inkomstbringande arbete.
  Läs mer
2023-03-08