ROland S. Persson sitter vid ett bord och berättar något, gestikulerande.

3.14 – på "Π-dagen" lyfter vi fram forskning om särbegåvning

Den 14 mars har utnämnts till "pi-dagen", efter den grekiska bokstaven Π. Idag väljer vi att lyfta vår forskare professor Roland S. Persson lite extra, han ägnar sin forskning åt talang, särbegåvning och frågan om tävling förbättrar vår prestation på jobbet.

I ett kapitel i boken HR - att ta tillvara mänskliga resurser skriver Roland S. Persson, professor i pedagogisk psykologi, om de extrema talangerna på arbetsplatsen och hur deras potential kan tas tillvara. Att satsa på en speciell talang på en arbetsplats är inte lika självklart och accepterat som att göra det inom ett fotbollslag.

– Jag skulle tro att förklaringen är historisk. Liksom fortfarande i Tyskland värderades innan kriget även i Sverige alla typer av begåvning. Men under efterkrigstiden förändrades värderingarna i samhället radikalt och intellektuella förmågor kom att i en ökande grad föraktas påhejade av dåtidens politiska strömningar. Tyvärr lever detta arv kvar som jag har har visat i annan forskning, säger han i en intervju om kapitlet.

Roland S. Persson är bland annat knuten till HR-programmet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, och han har exempelvis skrivit om vad forskningen vet kring hur HR-personal förhåller sig till digital HR, AI och Big Data.

Det har visat sig att trycket på att genomföra teknologiska reformer baserade på AI och Big Data är som störst inom yrkesområden där man ofta vet minst om det man ibland tvingas genomföra. Det saknas information och allmänt kunnande om dessa frågor som man trots bristen på kunnande ändå måste ta ställning till. Därför gjordes denna översikt som vänder sig inte bara till studenter på HR-området utan lika mycket till yrkesverksamma personer.

Roland har även lyft fram vår tro på "en sund konkurrens" och att tävlingsmoment i arbetslivet lyfter organisationens prestationer.

"Det enda tävlandet individ mot individ som stämmer någorlunda överens med vår evolutionära programmering är idrott. Men att konkurrera i kreativitet, konst, musik, intellektuell verksamhet eller för att bli bäst i sammanhang utom de idrottsliga, är problematiskt," menar han, vilket man bland annat kan läsa om i Tidningen Chef Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bakgrunden är att Roland skrev en artikel i magasinet Third Factor, med titeln Challenging the Culture of Competition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där han bland annat menar att en skadlig syn på tävling och konkurrens kommer från den amerikanska kulturen.

 

Publikationer

2023-03-14