Vux-webbinarier med NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk bjuder in till webbinarier om grund-vux och sfi.

Klassrum vuxna elever räcker upp händerna

Undersöka och möta elevernas behov inom grundläggande vuxenutbildning

För dig som arbetar med andraspråkselever inom grundläggande komvux bjuder Johanna Eriksson och Monica Lindvall in till seminarium om hur undervisningen inom olika ämnen kan utvecklas för att möta elevernas behov av lärande. Rubriken för detta tillfälle är Undersöka och möta elevbehov inom grundläggande vuxenutbildning.

4 maj 2023 kl 8.00–9.30. Anmäl senast 1 maj (först till kvarn)

Undersöka och möta elevernas behov inom sfi

För dig som arbetar med sfi-elever bjuder Johanna Eriksson och Monica Lindvall in till seminarium om hur undervisningen, utifrån de studerandes bakgrund och intressen, kan utvecklas och möta elevernas behov av lärande. Rubriken för detta tillfälle är Undersöka och möta elevbehov inom sfi.

11 maj 2023 kl 8.00–9.30. Anmäl senast 8 maj (först till kvarn)


Mer information:
Webbinarier med NC 2023 - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se)


Se också:

NC: Med målet att språkträning och yrkesutbildning får lyfta varandra

Forskarintervju: Komvux och upphandlingen

Forskarintervju om kvalitet i vuxenutbildning:

2023-04-06