Ett samtal om bildning och matematik

Var får bildningen plats när allt ska mätas utifrån nyttogörande aspekter? ViS matematiknätverk lyfter frågan den 12 juni.

Matteformel som skrivits med svart penna

Den 12 juni hålls ett samtal om bildning och matematik initierat av ViS-matematik i samarbete med ABF, Encell och NCM.

I en tid då samtalen kring utbildning ofta rör anställningsbarhet och kortsiktig nytta vill vi lyfta bildningsfrågan och lärande i ett livslångt perspektiv. Inom vuxenutbildningen har vi korta kurser där både elever och lärare på olika sätt brottas med en stoffträngsel. Hinner vi med att fundera kring vad vi lär oss och varför vi lär oss det? Med detta dialogseminarium vill höja blicken och betrakta vuxenundervisningen i allmänhet och matematikämnet i synnerhet ur ett bildningsperspektiv. Matematik kan ses som språk, konst, verktyg och egenvärde. På så sätt kan matematik också innefattas i ett klassiskt och dynamiskt bildningsbegrepp. Matematik i sig är inte naturvetenskap, men naturvetenskap och ekonomi använder matematik som ett redskap och ett språk.

Seminariet inleds med att Bernt Gustavsson och Lars Mouwitz presenterar och belyser bildningsbegreppet och matematiken som ett bildningsämne. Bildningsbegreppet är det centrala och inga specifika matematikkunskaper förutsätts. Alla kategorier av vuxenutbildare och bildningsintresserade välkomnas!

Anmälan senast 10 maj, möjlighet till senare anmälan om plats finns. Reservation för att seminariet kan ställas in vid lågt deltagarantal. Seminariet går att följa på plats i ABF-huset och digitalt.

Seminarium: Bildning och matematik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se också:

Linda Jarlskog: "Det finns matematik överallt"

Fokus på vux-matte

2023-05-09