ViS matematiknätverk på JU

Fr.v. Hans Melén, Linda Jarlskog, Monika Lundberg (skärm), Elisabet Bellander och Urban Östberg.

Fokus på vux-matte

Förra veckan hade vi besök av Vuxenutbildning i samverkans (ViS) matematiknätverk, som valde att lägga två fysiska nätverksdagar hos oss. Vi fick möjlighet att sätta oss in lite mer i varandras verksamheter och vilka frågor som diskuteras just nu.

Matematiknätverket inom ViS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har funnits i ett drygt decennium och strävar genom kontakter med bland annat Skolverket, Nationellt centrum för matematikutbildning och flera lärosäten efter att lyfta vuxenutbildning i allmänhet och matematiken inom vux i synnerhet i debatten.

– Tanken är att vi ska försöka bevaka vuxenutbildningens intressen i det som händer, säger Hans Melén, numera pensionär men tidigare skolledare vid vuxenutbildningen i Stockholm.

Nätverket har genom åren arrangerat kompetensutvecklingsmöjligheter för matematiklärare inom komvux, med ämnen som exempelvis språkets betydelse för kommunikation och matematiklärande, matematiksvårigheter, problemlösning och modellering samt statistik. De deltar också i internationella sammanhang och konferenser, både med eget material och för få inspiration av andra.

– På så sätt tar vi också del av internationell forskning och annat som händer i vuxnas lärande i matematik, säger Linda Jarlskog, lärare på komvux i Lund.

I maj kommer man att arrangera ett webbinarium om språkstörningar (detaljer kommer inom kort) och den 12 juni planeras en fysisk träff i ABF-huset i Stockholm på temat bildning och matematik.

Matematiknätverket är bland annat involverade i ett projekt på Göteborgs universitet som handlar om den grupp som av olika anledningar känner rädsla eller obehag inför matematikämnet. Det kan komma från tidigare skolerfarenheter, vilket en komvuxlärare alltid behöver förhålla sig till, men kan ha andra orsaker också. Förhoppningen är att projektet Ängslan för matematik ska kunna räta ut några frågetecken för den här gruppen och deras lärare.

– Det här kan ju faktiskt vara en av de viktigaste anledningarna till att det inte går så bra, att man har så dåliga erfarenheter så att man får en blockering. Det måste vara en av vuxenutbildningens viktigaste uppgifter, att lösa upp de knutarna, säger Hans Melén.

En av de frågor som ofta diskuteras inom vuxenutbildningen är den olikhet som råder mellan kommuner. Utbildningen ska vara likvärdig, men i praktiken är så inte fallet, något som bland annat har visats i Johanna Mufics avhandling och som även blir tydligt när medlemmarna i nätverket beskriver sin vardag.

– Det är svårt i små kommuner, man har kanske en anställd mattelärare som har allt från delkurs 1 till matte 4 och 5. Det är mycket som pågår samtidigt, säger Urban Östberg, lärare på Åsö Vuxengymnasium i Stockholm.

Personer som sitter i samma klassrum kan läsa olika långa kurser, ha olika starttid och, naturligtvis, olika stort behov av hjälp. Mitt i arbetet med en kurs börjar en ny grupp elever. Det här är en rejäl utmaning för lärarna inom komvux.

– Man får verkligen tänka till i sin struktur och planering, säger Elisabet Bellander, lärare på komvux i Lund.


Se också:

2023-03-22