Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: TeamOlmed, Aktiv Ortopedteknik, UNYQ

Finansiärer: KK-stiftelsen, Team Olmed, Aktiv Ortopedteknik, UNYQ

Projekttid: 2021-2023

Forskarteam:

Nerrolyn Ramstrand (Projektledare)

Lars Eriksson
Maria Riveiro


AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

Projektet samlar experter inom protetik, industriell produktutveckling och maskininlärning för att förbättra kvaliteten på protetiska tjänster och produkter för patienter som genomgått en benamputation.

Introduktion

För att optimera användarnöjdheten bör protesprodukter vara bekväma, praktiska och ha ett tilltalande utseende som slutanvändarna tycker om och accepterar. Det övergripande syftet för projektet är att öka kunskapen om utformning och tillhandahållande av proteser i nedre extremiteter för att öka slutanvändarnas emotionella värde och tillfredsställelse med produkter och tjänster.

Med hjälp av Kansei Engineering-metoden omvandlas slutanvändarens synpunkter och känslor av specifika produktelement till konkreta designparametrar och bestämmer vilka specifika element som mest sannolikt kommer att framkalla ett positivt emotionellt svar från användaren.

Ändamål

Det sätt som amputerade känner för protesen kan påverka deras självförtroende, sociala tolerans och psykiska hälsa. Forskning tyder på att protesanvändarnas tillfredsställelse med utseendet på sina proteser ligger under en acceptabel nivå för medicintekniska industrin.

OptiPro är den första undersökningen i sitt slag som systematiskt undersöker protesegenskaper ur användarnas perspektiv och identifierar de som har störst potential för att förbättra användarnas emotionella respons och tillfredsställelse.

Förväntade resultat

Denna forskning kommer att få en direkt inverkan på förbättring av kliniska protetiska tjänster samt företag som är involverade i tillverkning av komponenter som ingår i den slutliga protesprodukten. Protesanvändare kommer att dra nytta av att få produkter som bättre matchar deras personliga preferenser och de får en djupare känslomässig koppling till dem. Det förväntas att detta kommer att återspeglas i användarnöjdhetsdata och mått på psykosocial hälsa och välbefinnande.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?