Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Volvo Cars, Scania, Parker, Volvo AB

Finansiär: KK-stiftelsen, Volvo, Scania, Parker

Projekttid: 2021-2024

Forskarteam:

Milad Ashour Pour (Projektledare)

Kerstin JohansenFörnyelse och organisering för hållbar innovation

SABACE fokuserar på att lösa utmaningar som identifierats av flera industripartner för att hantera dynamiska behov inom monteringssystem. Dessa behov är relaterade till framväxande teknik som påverkar geometri, vikt och monteringssekvens för batteripaket och hydraulpumpar.

Introduktion

Syftet med projektet är att utveckla en industriell strategi för utveckling av säker och hållbar montering där människa och robot samverkar, som stöder hög produktivitet och prestanda för tunga och / eller elektrifierade produkter i ett sammansatt system med många produktvarianter. I dialog med industripartnerna identifierades två huvudsakliga kunskapsbehov. Först vikten av att identifiera potentiella områden för långvarig tillämpning av automatiserade lösningar inom monteringslinjen genom att beakta säkerhets-, ergonomi- och produktivitetsfaktorer. Den andra fokuserar på säker hantering av automatiserade operationer vid batterimontage och mekanisk montering av hydrauliska pumpar, allt relaterat till kundanpassad produktportfölj. Montering av kundanpassade produkter, i låg volym med hög mix, är det gemensamma intresset för alla företag som är involverade i projektet.

Bilderna är publicerad med godkännande av Parker och Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar. Alla rättigheter förbehålls dem.

Ändamål

Projektets fokus på automatisering härrör från branschens ambitioner att gå bortom de vanliga lean-metoderna och utöka dem ytterligare genom att hantera dynamiska variabler i arbetsceller. Att skapa en säker och ergonomisk miljö och samtidigt upprätthålla ett högt produktivitetsindex utgör det centrala temat för detta arbete eftersom det skulle underlätta effektivisering av monteringsuppgifter i cellen fördelat mellan alla produktionsresurser. Projektet genomförs med en interaktiv samverkan mellan alla parter för kunskapsutveckling. Olika proof-of-concept itereras igenom flera cykler av ömsesidig feedback för extern och intern validering.

Förväntade resultat

Resultaten drivs av det samlade intresset hos industripartner att förbättra och utöka deras övergripande kunskap för att kunna hantera vardagliga utmaningar som uppstår vid montering av kundanpassade produkter. Det förväntas att resultaten från detta projekt kommer att bidra till en guideline för de ingående industripartnerna i deras strävan att utveckla säkra och ergonomiska monteringslayouter där människa och robot kan samverka effektivt. Generellt förväntas resultaten att användas av industrin för att integrera och nyttja den kunskap som krävs för implementering av automationslösningar för att montera kundanpassade produkter – alltså hur automatisera för låg volym i hög mix på ett hållbart sätt.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?