Den 18 november 2015 arrangerades den 3:e nationella nätverksträffen utifrån barnforskarnätverket IHV-Barn. Ett 45-tal barnforskare, habiliteringspersonal samt beslutsfattare inom socialtjänst och kommun, träffades för en seminariedag om fungerande över tid hos barn, ungdomar och unga vuxna med funktionshinder. Man diskuterade både metodologiska och innehållsliga aspekter.

 - Det finns i dag få studier som följer fungerandet hos barn och ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar över tid, berättar initiativtagare och forskningsledare Mats Granlund.
 - I många av de studier som görs av fungerande utesluts dessa barn och ungdomar då man anser det svårt för dem att besvara enkäter. Även i kvalitativa longitudinella studier av hälsa utesluts ofta dessa barn med hänvisning till svårigheter med att genomföra intervjuer.

Under nätverksträffen presenterades metodologiska utmaningar samt exempel från pågående longitudinella studier av fungerande hos barn, ungdomar och unga vuxna med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Därefter diskuterade deltagarna i mindre grupper utifrån intresseområden (interventionsstudier, prospektiva longitudinella studier eller registerstudier).

Pammi Raghavendra, docent vid Flinders University i Australien, talade om interventionsstudien "Effects of training social media use to enhance the social networks of young people with disabilities (CNN): Home based and online mentoring interventions". Foto: Margareta Adolfsson

Se program för seminariedag om longitudinella studier Pdf, 45.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information om Nätverket för forskning om barn och funktionshinder, kontakta CHILD:s forskningskoordinator Maria Hultin