CHILD-forskaren Berit Möller Christensen föreläste på Nordic Congress of Radiology

Den 22-24 maj 2019 hölls Nordic Congress of Radiology i ett soligt Köpenhamn. CHILD-forskaren Berit Möller Christensen var inbjuden att föreläsa om hur vårdpersonal i en högteknologisk vårdmiljö kan involvera barn med speciella behov i undersökningssituationer.

Kongressen besöktes av röntgensjuksköterskor, radiologer, fysiker, lärare och forskare från olika delar av världen. Berit berättar att det var en förmån att på detta sätt få sprida forskning där flera av CHILD:s forskare är involverade. Forskningen där vi har utvecklat guidelines och rutiner för omhändertagande av barn med autismspektrum tillstånd, väckte intresse bland den internationella publiken. Även forskningen där vi, tillsammans med barn, har utvecklat ett bildstöd för information i samband med akuta röntgenundersökningar, väckte intresse bland vårdpersonal som besökte kongressen berättar Berit.

Ytterligare information om Berit Möller Christensens forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-06-25