Hon doktorerar om skolidrott

Den 22 november doktorerar Karin Bertills om självtillit och delaktighet i Idrott och Hälsa. Forskningen tar avstamp i och vidareutvecklar tidigare CHILD-forskning om delaktighet i vardagslivet för barn i behov av särskilt stöd.

Doktorand Karin Bertills

Karin Bertills, som arbetar med att undervisa blivande lärare om hur de undervisar barn i skolämnet idrott och hälsa vid HLK, doktorerar den 22 november med en avhandling som handlar om självtillit och delaktighet i Idrott och Hälsa. Karin har följt och jämfört barn med funktionshinder, barn med lägre betyg och barn med högre betyg från årkurs 7 till årskurs 9. Hennes forskning tar avstamp i och vidareutvecklar tidigare CHILD-forskning om delaktighet i vardagslivet för barn i behov av särskilt stöd. Särskilt spännande är att hon studerat hur lärares undervisningssätt och elevers syn på sin fysiska och social förmåga påverkar deras självtillit och delaktighet på lektionerna.

Välkommen att lyssna!

Datum: 22 november 2019
Plats: HLK (följ skyltarna till disputationen)
Tid: Kl. 13:00-16:00

För mer information: Karin Bertills forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-09-11