3, 4 mnkr till IHV-projekt om lyssning med hörlurar kan ge barn och ungdomar bullerskador

Forskningsprojektet, Musiklyssningsvanor och bullerskador bland ungdomar 12-15 år - En longitudinell studie, har tilldelats 3,4 mnkr från FORTE. Projektet är inriktat mot hur ljudexponering, i form av musiklyssnande, påverkar barn och ungdomars hörsel.

Staffan Bengtsson (Bild: Sveriges Radio)

Kan unga som lyssnar på musik eller spelar spel med hörlurar drabbas av bullerskador?

- Syftet med projektet är att över tid kartlägga lyssningsmönster och mätning av hörselfunktion, berättar docent och CHILD-medlem Staffan Bengtsson, som är medsökande i projektet.

- Vi ska studera cirka 460 barn/ungdomar och även genomföra fokusgrupper, där gruppens resonemang kring musiklyssnandets betydelse kopplas till frågor om barn/ungdomars riskbeteende.

- På en teoretisk nivå kommer resultaten sedan att kopplas till två socialkognitiva modeller för hälsoorienterat beteende och prevention av ohälsa: Health Belief Model och Theory of Planned Behavior.

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Jönköping University. Projektet leds av docent Stephen Widén. Medsökanden är docent Staffan Bengtsson (CHILD); doktor Laith Hussain; docent Kim Kähäri; professor Elina Mäki-Torkko och professor Kerstin Persson Waye.

Längre artikel om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Örebro universitet) 

Läs mer om Staffan Bengtssons forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-10-21