Karin Bertills avhandling vald till Skolportens favorit!

Karin Bertills disputerade den 22 november med sin avhandling Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education. När skolportens lärarpanel skulle välja ut den mest intressanta avhandlingen ”Skolportens favorit” bland de som senast publicerats bland skolportens avhandlingar föll valet på Karins avhandling.

Karin Bertills

-Det är kul när någon mer än handledarna, opponenterna och mamma och pappa läser ens avhandling! säger Karin skämtsamt samtidigt som hon är stolt över utmärkelsen.

Karin Bertills har tidigare uppmärksammats genom en intervju på Skolportens webb om sin forskning, och nu har de gjort ytterligare en intervju till Skolportens forskningsmagasin, där även panelens motivering till varför just Karins avhandling blev utvald, publiceras.

Skolportens forskningsmagasin är ett oberoende populärvetenskapligt magasin som fokuserar på forskning och utveckling i förskola och skola. Forskningsmagasinet kommer ut 6 gånger per år och har omkring 24 000 läsare. Inför varje nummer väljer en lärarpanel bestående utav 12 personer ut den mest intressanta avhandlingen. Skolporten menar att det är viktigt att lyfta fram den pedagogiska forskning som är intressant ur ett lärarperspektiv.

För att uppmärksamma att Skolporten fyller 20 år erbjuder de fri läsning av nya numret av Skolportens forskningsmagasin (ute 6 april) utan kostnad i appen Skolporten samt på webben. Där kan ni läsa intervjun med Karin Bertills.

Stort Grattis Karin önskar vi i CHILD!

2020-04-07