Nu får fler barnforskare möjlighet att använda PMP

Instrumentet ”Picture My Participation” (PmP) finns nu att tillgå via en ny webbplats. Det omfattande projektet att utveckla ett instrument för att mäta delaktighet för barn med funktionsnedsättning har mynnat ut i en projektwebb med resultat och riktlinjer. Forskarna vill gärna bredda sina nätverk och bjuder nu in andra forskare att medverka i arbetet med instrumentets användning.

Under sju år har forskare inom CHILD vid Jönköping University och CAAC vid University of Pretoria i Sydafrika, arbetat tillsammans med att undersöka delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Man har testat och vidareutvecklat instrument och metoder för att sedan mäta barnens delaktighet och vilka förutsättningar för den som finns. Att vara delaktig i sitt liv är en rättighet för alla barn, med funktionsnedsättning eller inte.

Arbetet har skett i samarbete med forskare från Australien, China, Taiwan och Portugal, och det är nu ett världsomspännande nätverk som arbetar med instrumentet.

Till projektets webbplats:

https://ju.se/center/child-pmp.html


För mer information, kontakta professor Karina Huus

2023-01-18