Se inspelat webbinarium om att använda appen I AM

I det europeiska forskningsprojektet I AM har lärare och forskare tagit fram en app som kan användas av lärare för att kartlägga elevers olika behov av stöd i skolmiljön. Appen ger förslag på olika insatser som lärare i grundskolan kan ta hjälp av. Nu kan du ta del av det inspelade webbinariet om projektet.

Genom litteraturstudier gjordes en kartläggning av faktorer som är viktiga för att skapa en inkluderande skolmiljö. Därefter utvecklades en modell baserad på dessa och som prövats i skolor i Österrike, Portugal, Tyskland och Belgien. CHILD har utvärderat hur användningen av modellen påverkar lärarnas arbete och inkludering i klassrummet.

Ta del av projektbeskrivning Öppnas i nytt fönster.

Ta del av webbinariet: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Att skapa ett verktyg för inkludering utifrån ICF - I AM
(på svenska, från den 1 december 2023)

________________________________________________________

The project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

________________________________________________________________________________________________

2023-12-06