Sommarkurs i Early Childhood Intervention

Den 4-20 juni är CHILD värd för en forskarutbildningskurs inom "early childhood intervention". Kursdeltagare och föreläsare kommer från Europa, USA och Sydafrika.

Under knappt tre veckor i juni kommer forskarutbildningskursen Environmental Assessment and Intervention in Early Childhood, 7.5 credits (ECTS) att ges på Högskolan för lärande och kommunikation. Professorer från tre amerikanska och tre europeiska universitet deltar. Från Högskolan i Jönköping deltar flera professorer, lärare, doktorander och masterstudenter. Dessutom deltar professorer och doktorander från University of Pretoria i Sydafrika. Kursen är organiserad som en intensivkurs med föreläsningar och seminarier under knappt tre veckor och med "pre- and post course work", se kursplan Pdf, 311.8 kB.. Kursanmälningar eller förfrågningar kan göras hos Cecilia Allegrind.

Kursen arrangeras i samverkan mellan CHILD tillsammans med Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och Global Education and Developmental Studies, GEDS. GEDS är ett Atlantisprojekt (EU-USA) som koordineras för Europa från forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping. GEDS syftar till att skapa samverkan på master och forskarutbildningsnivå inom Early Childhood Intervention.

Välkommen att delta i sommarkursen!

 

2012-04-18