Lost in Transition? Nytt nyhetsbrev ute nu

Nyhetsbrevets tema är svårigheterna i övergången till vuxenlivet, vuxenvården eller vuxensamhället om man som barn lever med ett långvarigt sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning. En rad CHILD-forskare beskriver genom sin forskning vad som händer och vad som riskerar att förloras i övergångsprocesserna. Vi firar också en CHILD-professorsutnämning och fem CHILD-doktorspromoveringar. Festligheter hålls vid Högskolan i Jönköping sista helgen i september.

CHILD:s Nyhetsbrev:  Lost in Transition?

2012-09-20