Högskolekurs på avancerad nivå om barn i behov av särskilt stöd

Det är fortfarande möjligt att söka till höstens kursstart av Interventions in Childhood vid Högskolan i Jönköping. Kursen ger en magisterexamen, senare en masterexamen, inom något av fyra områden; specialpedagogik, socialt arbete, omvårdnad eller handikappvetenskap.

Från CHILD:s internationella master- och doktorandkurs 2012

Studenter från 11 olika länder

Kursen Interventions in Childhood har en internationell inriktning tack vare arrangören forskargruppens CHILD:s internationella forskarnätverk. Till höststarten kommer ett 20-tal förväntansfulla studenter från världens alla hörn.
- Vi välkomnar 13 internationella studenter från 11 olika länder i
Europa, Asien och Afrika. De 9 svenska studenterna är från 7 olika
yrkesområden. Ytterligare minst fyra studenter ska gå kursen som fristående kurs, säger utbildningsansvarig Margareta Adolfsson.
- Det är en campusbaserad utbildning, men vi har även planerat för streamade föreläsningar av ett 30-tal nationella och internationella föreläsare, berättar Margareta Adolfsson.

Så, den som vill arbeta med barn i behov av särskilt stöd, utvecklas akademiskt och samtidigt få ny kunskap som går att använda direkt i arbetet, är välkommen att komma in med en ansökan till höstens kursstart.

Läs mer

För mer information, kontakta:
margareta.adolfsson@hlk.hj.se

2014-06-09