FN beviljar CHILD-forskare stöd för att stödja Armenien

FN:s fond för Armenien har beviljat CHILD-forskare 711 000 kronor för att utveckla stödet till personer i behov av särskilt stöd i Armenien.

FN:s fond för Armenien har beviljat CHILD-forskare 711 000 kronor för att utveckla stödet till personer i behov av särskilt stöd i Armenien. Professor Mats Granlund leder projektet och teamet på 11 barnforskare. Man ska under två år stödja en lokal grupp i att utveckla metoder och träna upp dem utifrån ett lagförslag som ska underlätta tillgängligheten till hjälp för personer i behov av särskilt stöd.

Mer information (på engelska).
Öppnas i nytt fönster.

2015-01-08